Pegagogické rozhľady

Odborno-metodický časopis pre školy a školské zariadenia

Dvojmesačník / Ročník 22, evidenčné číslo: EV 3414/09 ISSN 1335-0404

Archív čísiel ročníkov

Obsahy ročníkov

Rok 1997/6. ročník

PR-1997
príloha
nie
nie
3-97
nie
4-97
nie
5-97
nie

Metodicko-pedagogické centrum www.mpc-edu.sk